ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มกราคม 2565 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ในช่วงเวลา 14.00 น. ได้เดินทางมายังโรงเรียนวัดวรจันทร์พร้อมกับ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณเพื่อทำการเยี่ยมสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณอย่างเป็นทางการ

วันที่โพสต์ 2022-01-17

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


โดยได้รับการต้อนรับจาก นายก ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ นายกก่อตั้ง สุคนธ์ แสงทอง พร้อมทั้งสมาชิกสโมสร  ซึ่งนายก ดร.จันทนา ยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย  ในงานนี้ได้มีพิธีสถาปนาสโมสร Interact วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีอีกด้วย  สร เพชรสุพรรณ ภายใต้การนำของนายก ดร.จันทนา สามารถทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์หลายโครงการ เช่น การบริจาคเครื่องวัดความดันให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  การสาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดวรจันทร์  ร่วมไปถึงการร่วมกับนายกรุ่น 117 ในการบริจาคของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

#rotary
#RotaryServeToChangeLives 
#RotaryD3330

เอกสารเเนบ