ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เดินทางมาอำเภอทุ่งสงในช่วงบ่ายพร้อมกับ ผชภ.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์เพื่อทำการเยี่ยมสโมสรโรตารีทุ่งสงอย่างเป็นทางการ

วันที่โพสต์ 2022-01-06

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


โดยได้รับการต้อนรับจาก นายก อุบล คชศักดิ์ และสมาชิกสโมสร สร.ทุ่งสงนับเป็นสโมสรเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้ยังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง แต่คงมีสมาชิกบางส่วนมาร่วมงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้อาวุโส สโมสรจึงมีแนวความคิดที่จะหาสมาชิกใหม่ที่มีอายุน้อยมาร่วมด้วย หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมเยือนศาลเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างใหม่ในอำเภอ ก่อนเดินทางกลับ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 

 

 

เอกสารเเนบ