ข่าวประชาสัมพันธ์


“เชิญพบกับการประกวดสนเทศโรตารีรอบคัดเลือก และกองเชียร์ที่แสนสนุกสนาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า”

วันที่โพสต์ 2021-11-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม