ข่าวประชาสัมพันธ์


โปรดทราบ... คิดถึงมาก!!! ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ท่านผู้ว่าการภาคจะจัดทำคลิป

วันที่โพสต์ 2021-09-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


รวบรวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ สโมสรโรตารีในภาค 3330 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา

ขอความร่วมมือแต่ละสโมสรคัดภาพสวยๆ สโมสรละ 3 รูป เพื่อจัดทำคลิปบันทึกความทรงจำอันงดงาม

ส่ง ภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้

Email: [email protected]

092-5392915

Public Image Team 2021-2022

เอกสารเเนบ