ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ   ตามคำเรียกร้อง วันเสาร์ที่ที่ 24 ก.ค.นี้ มีการจัดอบรมให้ความรู้กับโรแทเรียนทุกท่านที่สนใจ

วันที่โพสต์ 2021-07-22

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


    - เช้าเริ่ม เวลา 10.00 
หัวข้อ “การสร้างโลโก้โดย Brand Center”

- บ่ายเริ่ม เวลา 13.30 น.
หัวข้อ “การสร้าง Show Case ทำอย่างไร

อบรมผ่านโปรแกรม      
              “Zoom”

โดย
     วิทยากรมากประสบการณ์
สอนแบบง่ายๆ แต่เข้าใจทุกขั้นตอน ….วันเดียวเท่านั้น!!!!!
 

เอกสารเเนบ