ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์อินเทอร์แรคท์ ขอความร่วมมือช่วยเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (2021-2022)

วันที่โพสต์ 2021-07-20

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


ด้วยครับ

ที่Link...
 https://my.rotary.org/en/report-your-interact-club-advisor

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนเข้าระบบ:-
-ชื่อสโมสรอินเทอร์แรคท์ (เป็นภาษาอังกฤษ ตัวสะกดต้องให้ถูกต้องที่แจ้งไว้กับRI.➡️ดูได้จากเอกสารที่ส่งให้พร้อมข้อความนี้)

-Interact club ID.  ➡️ดูได้จากเอกสารที่ส่งให้

-ชื่อ-นามสกุล-อีเมล-ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ ครูที่ปรึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)

หลังจากกรอกข้อความในระบบเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการSUBMIT แล้วรอประมาณ 3-5 วัน RI.จะปรับข้อมูลให้


 สโมสรอุปถัมภ์ใดต้องการยกเลิก(Terminated)อินเทอร์แรคท์ ขอให้ทำจดหมายแจ้งให้ทราบด้วยที่อีเมล [email protected]

--------------------------------------------------
หากมีข้อสงสัย หรือติดขัดประการใดขอให้แจ้งมาที่ อน.ณัฐพัชร์ 088-353-9929
หรือคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค

เอกสารเเนบ