ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน นายกสโมสรและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทุกท่าน ปีโรตารีใหม่ได้เริ่มมาประมาณครึ่งเดือนแล้ว  สิ่งแรกที่สโมสรควรตรวจสอบคือใบแจ้งหนี้ (invoice)

วันที่โพสต์ 2021-07-17

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


จากโรตารีสากลซึ่งจะสามารถ download ได้จาก My Rotary หรือทางโรตารีสากลจะส่งให้นายกสโมสรและเลขานุการผ่านทาง e-mail ที่ได้แจ้งไว้  นอกจากนี้ทุกสโมสรมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงภาค 1,100 บาท/คน/ปี  ผมได้ทำจดหมายแจ้งการชำระค่าบำรุงภาคและค่าบำรุงสโมสรมาให้ทุกท่านแล้ว  กรุณาตรวจสอบวิธีการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในจดหมาย  ขอบคุณมากครับ
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565