ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


หัวข้อ ::

การทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เขียนโครงการอย่างไร ? ให้ปังปุริเย่ ได้ทั้งตังค์ ได้ทั้งรางวัลระดับภาค ได้ทั้งเพื่อน ตามมาซิ!!! พบกัน วันพุธที่ 2 มิ.ย.64 เวลา 1 ทุ่มตรง ณ ห้องเรียนโรตารี 3330 Rotary 3330 Classroom วันที่โพสต์: 2021-05-31


รายละเอียด / กิจกรรม ::

“ การทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ”
ห้องเรียนโรตารี 3330 - Rotary 3330 Classroom
วันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 19:00 น.-20:00 น.
วิทยากร : อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
MC พี่เก๋ : นยล.พิริย์จีรา สิริปภัสรา

https://youtu.be/3dOkwdnW32Y

เอกสารเเนบ