สถิติ / Rotary District 3330 statistics


ที่ ชื่องานประชุม วันที่จัดงาน สถานที่ เจ้าภาพ ลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้เข้าร่วม เปอร์เซ็นต์
1 การอบรมทีมงานภาค 3330 ประจำปีโรตารี 2563-2564 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5-10
(2nd District 3330 Training Assembly, 2020 - 2021 , Area 5-10)
21/06/2020 โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง สโมสรทับเที่ยง 173 ท่าน - -
2 การอบรมทีมงานภาค 3330 ประจำปีโรตารี 2563-2564 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ 1-4, 6, 11-15, และ 31
(1st District 3330 Training Assembly, 2020 - 2021 , Area 1-4, 6, 11-15 and 31)
20/06/2020 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี 255 ท่าน 236 ท่าน 92.5%
3 การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2562-2563
(2019-2020 District Conference,District 3330 RI)
27/03/2020 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สโมสรโรตารีในจ.สงขลา 481 ท่าน - -
4 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563
(2019-2020 District 3330 Training Assembly)
10/05/2019 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สโมสรโรตารีทับเที่ยง 766 ท่าน 539 ท่าน 70.4%
5 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
( Agenda – 3330 District Conference, Rotary Year 2018-2019)
06/04/2018 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 558 ท่าน 480 ท่าน 86%
6 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
( Agenda – 3330 District Conference, Rotary Year 2017-2018)
06/04/2018 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 811 ท่าน 809 ท่าน 99.8%
7 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563
(2st Intercity Meeting, Year 2019-2020)
18/01/2020 เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สโมสรสนามจันทร์ 246 ท่าน - -
8 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
(1st Intercity Meeting, Year 2019-2020)
02/11/2019 โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 216 ท่าน 196 ท่าน 90.7%
9 อบรมมูลนิธิโรตารี ผู้ฝึกอบรมสโมสร และ ภาพลักษณ์
(Rotary Foundation Seminar and Club Trainer Seminar)
03/08/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 297 ท่าน 313 ท่าน 105.4%
10 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563
(2019-2020 District 3330 Training Assembly)
10/05/2019 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สโมสรโรตารีทับเที่ยง 766 ท่าน 539 ท่าน 70.4%
11 DC การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
(Rotary District 3330 RI)
29/03/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ผชภ.พิชัย นันทชัยพร สโมสรโรตารีราชบุรี 558 ท่าน 342 ท่าน 61.3%
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
(2nd Intercity Meeting, Year 2018-2019)
26/01/2019 โรงแรมพีลูส 293 ท่าน 186 ท่าน 96.4%
13 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2561-2562
(1st Intercity Meeting, Year 2018-2019)
10/11/2018 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 282 ท่าน 200 ท่าน 70.9%
14 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
()
04/08/2018 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม - 316 ท่าน 313 ท่าน 99.1%
15 การอบรมประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
(DTA)
27/04/2018 โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 752 ท่าน - -
16 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 2 ปี 2560-2561
(2nd Intercity Meeting, Year 2017-2018)
27/01/2018 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 309 ท่าน 251 ท่าน 81.2%
17 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
(1st Intercity Meeting, Year 2017-2018)
11/11/2017 โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท, อ.เมือง, จ.กระบี่ 210 ท่าน 168 ท่าน 94.3%
18 การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
(District 3330 Training Assembly, 2017 - 2018)
19/05/2017 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 1 ท่าน 211 ท่าน -
19 ครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล
(Anniversary 25 th Rotary District 3330 RI)
07/04/2017 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 703 ท่าน - -
20 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่2 และงานคืนแห่งเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ปี 2559-2560
(2 nd Intercity Meeting and Rotary Foundation Recognition Night,2016-2017)
21/01/2017 โรงแรมพีลูส โฮเทล สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 274 ท่าน 279 ท่าน 101.8%
21 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี 2559-2560 พื้นที่ 1-15
(1st Intercity Meeting,Year 2016-2017 Area 1-15)
05/11/2016 โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท 222 ท่าน 195 ท่าน 87.8%
22 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
(Rotary Foundation Seminar and Club Trainer Seminar)
20/08/2016 โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี สโมสรโรตารีหัวหิน 324 ท่าน - -
23 การอบรมภาคประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2559-2560
(DTA 2016-2017)
06/05/2016 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 830 ท่าน - -
24 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 7-14 และพื้นที่30
(2nd Inter City Meeting for Area 7-14 And Area 30)
31/10/2015 ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรีฯ 159 ท่าน - -
25 การอบรมภาค ประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2558-2559
(District 3330 Training Assembly, 2015 - 2016)
08/05/2015 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 696 ท่าน 644 ท่าน 92.5%
26 การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2558-2559
(2015-2016 District Conference,District 3330 RI)
18/03/2016 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารี ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช 476 ท่าน - -
27 การสัมมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
(District Rotary Foundation Seminar And Club Trainer seminar)
08/08/2015 โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ สโมสรประจวบคีรีขันธ์ ท่าน - -
28 การสัมมนาผู้นำภาค การประชุมใหญ่ภาค ครั้งที่23 ภาค3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2557-2558
(RI DISTRICT 3330 - RY 2014-2015)
06/03/2015 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ผชภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา และผชภ.ทั้ง 30 ท่าน 2 ท่าน - -