ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย นย. สมใจ ธนวจีรัณ พร้อมด้วย เลขาฯ อน.สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ ประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 (3th INTERCITY MEETING) พื้นที่ 16-30 2022-2023 (View:306)

วันที่โพส 27/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
นำโดย นย. สมใจ ธนวจีรัณ พร้อมด้วย เลขาฯ อน.สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์
ประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 (3th INTERCITY MEETING) พื้นที่ 16-30 2022-2023 พร้อมมิตรภาพสังสรรค์ช่วงค่ำ ร่วมกับเพื่อนนายกๆ
ณ The Resort Hotel โพธาราม จ.ราชบุรี
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี
#RIDistrict3330
#RotaryD3330
#PeopleofAction
#นายกรุ่น118
#IMAGINEROTARY
#จินตนาการสานสร้างงานโรตารี