ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปลูกป่า เพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ (View:1126)

วันที่โพส 21/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีทำโครงการปลูกป่า  เพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้

ป่าคือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  การปลูกป่าในวันนี้ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการเกิดก๊าซเรือนกระจก  ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ   ณ  ป่าชุมชนบ้านห้วยจำปา  หมู่ 12 ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง จ.ราชบุรี  วันที่  8 กันยายน 2565