ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารี่ควนลัง-หาดใหญ่ ประชุมปกติประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โรงแรมโกลด์เด้นคราวน์แกรนด์ หาดใหญ (View:166)

วันที่โพส 06/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


#สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ 
#จัดให้มีการประชุมปกติประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2 วันที่ 31. กรกฎาคม 2565 นำโดย นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล อุปนายกคนที่ 1 และสมาชิก  วันนี้ได้รับเกียรติจาก อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ และ อผภ.สกนธ์ และโรตารีแอนน์สิรภัทร อึ่งสร้อยทอง  นายกและสมาชิกต่างสโมสรจากพื้นที่ 3-4-5 เข้าร่วมประชุมด้วย ถึง 20 ท่าน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ท่าน 
#มีวาระที่สำคัญคือ ได้เชิญ น.ส.ผดุงมาศ สืบสาย เข้าร่วมประชุมกับสโมสร ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิโรตารี ในระดับปริญญาตรี จนกระทั่งจบการศึกษา และมีวาระสรุปผล สโมสรโรตารีในจังกวัดสงขลา และ สตูล จำนวน 9 สโมสร ได้ทำโครงการ Global Grant และมีการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ ให้แก่ โรงพยาบาล 5 แห่ง มูลค่า 3,060,000 บาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

#RotaryKhuanlangHatyai
#District3330
#ImagineRotary