ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับคณะคุณครูโรงเรียนอานันท์ รับฟังบรรยาย ระบบน้ำประปา (View:891)

วันที่โพส 09/05/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.20 น.

คณะกรรมการโครงการGlobal Grantสโมสรโรตารีหัวหิน,คณะคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอานันท์ เข้ารับฟังการบรรยายองค์ความรู้ ระบบทำน้ำดิบให้มีคุณภาพ สู่น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบน้ำ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า และทางออนไลน์ผ่าน line meeting