ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เปิดตู้บริจาคมูลนิธิและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (View:2300)

วันที่โพส 07/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เปิดตู้บริจาคมูลนิธิและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
.
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
.
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดย นายกสมศรี ตั๊นเจริญ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2564-2565 พร้อมสมาชิก รทร.ธมนธรณ์ ศักดิ์ศิลาวรรณา, รทร.กัญญา เศิกศิริ และ รทร.สุกานดา ฉัตราภรณ์วิเชียร ได้ทำการเปิดตู้บริจาคสำหรับมูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ชุมชน ณ #วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
.
ยอดบริจาคจากผู้ใจบุญ รวมทั้งสิ้น 17,773 บาท
.
ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญร่วมบริจาคทุกท่าน และขอนมัสการ พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง เป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้งตู้บริจาค ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
.
———————-

#Rotary Club of Ploi Ratchaburi 
opened a donation box for the foundation and help the underprivileged at #WatChongLom(PhraAramLuang),Mueang District, Ratchaburi Province.
.
13.00 PM On October 28, 2021, at Wat Chong Lom(Phra Aram Luang),Mueang District, Ratchaburi Province.
.
Rotary Club of Ploi Ratchaburi , led by P. Somsri Tancharoen, President of Rotary Club of Ploi Ratchaburi ,Rotary year 2021-2022, along with Rtn.Tamontron Saksilawanna, Rtn.Kunya Soegsin and Rtn.Sukanda Chattrapornvichian,members of club, opened a donation box. It’s for the Foundation, helping the underprivileged and community service at Wat Chong Lom(Phra Aram Luang)
.
Donations Total are 17,773 baht.
.
Thank you to all the philanthropists who donated and worship to Phra Kru Sophonpanyawat,The abbot of Wat Chong Lom(Phra Aram Luang), who highly supports the place for the establishment of a donation box at Wat Chong Lom.
.
.
#RotaryClubOfPloiRatchaburi
#rotarydayofservice 

#Rotary3330 

#PeopleOfAction