ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.คอหงส์จัดฉลองวันครบรอบวันเกิดให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (View:2633)

วันที่โพส 17/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีคอหงส์ จัดกิจกรรมฉลองวันครบรอบวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร  ซึ่งในเดือนกรกฎาคมจะมีสมาชิกที่มีวันครบรอบวันเกิดอยู่ 3 ท่าน ได้แก่ นย.เพ็ญศิริ   โชโต   อน.ฐาณิชญาณ์  ดวงสุวรรณ และ รทร.พันตรีหญิง ยุวธิดา  วันแก้ว  การจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีของสมาชิกทั้ง 3 ท่าน ที่       ทางสโมสรได้จัดให้มีการประชุมเคาะฆ้องครั้งแรกของสโมสรและมี อผภ.ธีระนันท์  วงศ์หล่อ เป็นประธานในที่ประชุม จึงร่วม กิจกรรมและได้รับคำอวยพรจากท่านด้วย