ข่าวประชาสัมพันธ์


นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา เปิดปฐมฤกษ์ ประชุมคลับกรรมการสโมสรโรตารีสงขลา ครั้งที่ 1/2564-2565 (View:124)

วันที่โพส 20/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


17/07/2564

นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา เปิดปฐมฤกษ์ ประชุมคลับกรรมการสโมสรโรตารีสงขลา ครั้งที่ 1/2564-2565 โดยมีวาระ

-มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายตามหลักการของโรตารีสากลและภาค 3330

-พิจารณาโครงการ Distirct Grants ที่จำเป็นเร่งด่วน ตามสถานการณ์วิกฤต COVID-19

   -จัดหาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO) ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

  -จัดทำศาลาที่พักผู้โดยสารบนถนนกาญจนวนิช-สงขลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและประชาสัมพันธ์แนวทางของโรตารี

-พิจารณากิจกรรมสนเทศรูปแบบออนไลน์แก่ผู้สนใจทั่วไป ในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาเตรียมปรับปรุงภาพลักษณ์ในสวนสาธารณะโรตารีด้วย

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#RotarySongkhla

#Rotary117

#RotaryD3330

#Covid19

#RotaryRI3330

#โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

#RotaryServeToChangeLives

#District3330