ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับ พี่หญิง ผู้มุ่งหวัง (View:2266)

วันที่โพส 04/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


     ในวันพุธที่2กันยายน2563 ทางสโมสรโรตารีทับเที่ยงได้มีการเปิดประชุมตามวาระปกติของทางสโมสร ซื่งได้ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้มุ่งหวัง "พี่หญิง" ในการประชุมในครั้งนี้ด้วย จากการที่ได้พูดคุยกัน ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการพูดคุยแนวทางของทางสโมสรต่อการดูแลสังคม และส่งเสริมสังคามให้น่าอยู่ขึ้น ดังปณิธานโรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส (Rotary Opens Opportunities)

ก็หวังว่า พี่หญิง จะสนใจแนวทางในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไป