ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เป็นเจ้าภาพในการจัด "โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่และสมาชิกที่สนใจ" ! (View:2908)

วันที่โพส 11/10/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับสโมสรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สร.กาญจนบุรี สร.ทองผาภูมิ สร.อีคลับ, สร.ท่าม่วง, สร.ท่าเรือ-กาญจนบุรี, ลูกแก-กาญจนบุรี จัด "โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่และสมาชิกที่สนใจ" โดยมีท่าน "อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ" ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2547-2548 มาเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี