ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.มณีกาญจน์ร่วมใจ ชำระค่าบำรุง RI ครบถ้วนแล้ว !! (View:2609)

วันที่โพส 06/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากโรตารีสากลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางสร.มณีกาญจน์ก็ไม่รอช้า แจ้งยอดชำระไปยังมวลมิตรสโมสรฯ และพร้อมใจกันชำระค่าบำรุง RI จนครบถ้วนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทางสโมสรฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและแจ้งชำระค่าบำรุง RI ทั้งสิ้นกับโรตารีสากลและผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ก็ยินดีที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างสรรค์สโมสรโรตารีให้ยั่งยืนเคียงคู่สังคมตลอดไป...

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน. ศิริพรรณ มาประดิษฐ์กุล
ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ