ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรทาแรคท์ในอุปถัมภ์ ร่วมออกกิจกรรม (View:120)

วันที่โพส 31/03/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


30 มีค.67 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ร่วมหาทุนโดยออกร้านจำหน่ายอาหารในงาน "89 ปี บานบุรีคืนสู่เหย้า" ณ กรมการสัตว์ทหารบก #PPTJD