ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมแสดง (View:33)

วันที่โพส 12/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


น้องYuna นักเรียนแลกเปลี่ยนสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ แสดงความสามารถในงานวันครบรอบก่อตั้ง 54 ปีและวัดเชิดชูเกียรติอดีตนายก สโมสรโรตารีนครปฐม ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์นครปฐม