ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานตัวของน้องYuna แก่สถานศึกษา (View:79)

วันที่โพส 29/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


29 สค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย อน.จุไร สะสมทรัพย์ Host /รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO/รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย Counselor นำนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องYuna. เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษา แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นเวลา 1 ปี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง