ข่าวประชาสัมพันธ์


ชม สารผู้ว่าการภาค 3330  ปี 23-24 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2566 ก้าวที่ 3 ของผวภ.ชัชวาลย์ ผู้นำภาคและผู้นำสโมสร ในรุ่น 119 สุดไฟแรงกับภารกิจ

วันที่โพสต์ 2023-09-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


การประสัมพันธ์ World POLIO Day  24 ตุลาคม 2566 
103 สโมสรในภาค 3330  
รวมพลัง ความยิ่งใหญ่ทั้งภาค
กลับมาอีกครั้ง

https://bit.ly/44SXEYe