ข่าวประชาสัมพันธ์


ประธานโรตารีสากล 2022-23 เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์ เยือนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมประชุมใหญ่ภาค 3310 โรตารีสากล ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และร่วมพบปะผู้นำโรตารีของภาคและโซน 10B&C ณ โรงแรมโบ็ทลากูน ภูเก็ต ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมต่อที่ประเทศสิงคโปร์

วันที่โพสต์ 2023-05-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรมRotary International President 2022-23 Jennifer E. Jones 
is visiting Phuket, Thailand during 12-15 May 2023 to attend District 3310 RI Conference at Angsana Laguna Phuket and meet Rotary leaders of Districts in Zone 10B&C before flying to Singapore.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้นำสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต  นพ.สงวน คุณาพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการฯ , นางอรชร สายสีทอง และ นายฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ ประธานโรตารีสากล 2022-23 เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์ ณ ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีกรรมการบริหารโรตารีสากล Ghim Bok Chew เดินทางร่วมมาในครั้งนี้ด้วย
 
โรตารีสากล Rotary International เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2448 หรือ118 ปีมาแล้ว มีโครงสร้างการบริหารองค์กรแบ่งเป็น 34 โซน ประกอบด้วยภาคโรตารีและกลุ่มที่ยังไม่นับเป็นภาคอยู่ 529 ภาค โดยหน่วยที่เล็กที่สุดหรือสมาชิกของโรตารีสากล คือ สโมสรโรตารี/โรทาแรคท์จำนวน 48,000 สโมสร ซึ่งมีสมาชิกโรตารีมากกว่า 1.36 ล้านคน กระจายอยู่ใน 200 กว่าประเทศและเขตภูมิศาสตร์   ประเทศไทยมีภาคโรตารีรวม  4 ภาค สโมสรโรตารี/โรทาแรคท์ มากกว่า 340 สโมสร สมาชิกกว่า 9,700 คน ส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสโมสรโรตารีอยู่ 10 สโมสร สมาชิกกว่า 200 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ก็เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของโรตารีในจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกัน

สโมสรโรตารีทั่วโลกจะใช้มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสโมสรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรตารี มาดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศของสมาชิก และ ในต่างประเทศ โครงการที่โรตารีสนับสนุนจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรค เสริมสร้างอนามัยให้แม่และเด็ก การเรียนรู้หนังสือ การจัดหาน้ำสะอาด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมสันติภาพ และ การรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ใหญ่ที่สุดของโรตารี คือ ความร่วมมือระหว่างสมาชิกโรตารีทั่วโลกกับ WHO, UNICEF และ Bill and Melinda Gates Foundation เพื่อขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก โดยการสนับสนุน จัดหา และระดมอาสาสมัครหยอดวัคซีนโปลิโอให้เด็กทั่วโลกต่อเนื่องมากว่า 40 ปี จนขณะนี้เหลือประเทศที่มีการระบาดของโปลิโออยู่เพียง 1 ประเทศ คือ ปากีสถาน โครงการนี้ได้ช่วยไม่ให้เด็กหลายล้านคนเสียชีวิตและพิการ
            
ประธานโรตารีสากลถือเป็นบุคคลสำคัญหมายเลข 1 ขององค์กรและสมาชิกทั้ง 1.36 ล้านคน รวมทั้งสมาชิกของสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 10 สโมสร การเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง

เอกสารเเนบ