ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมงานการสัมมนา Club Vibrant Workshop  (การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์ และ สมาชิกภาพ)  และร่วมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปีโรตารี 2564-2565

วันที่โพสต์ 2021-11-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

ลงทะเบียนการสัมนา
Club Vibrant Workshop
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
ณ.โรงแรมหัวหินแกรนด์ แกรนด์พลาซ่า
จำนวนผู้เข้าอบรม 4 ท่าน
1.นายก
2.ประธานมูลนิธิ
3.ประธานภาพลักษณ์
4.ประธานสมาชิกภาพ

rotary3330.org/register

นายกเข้าประชุมห้องมูลนิธิ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำโครงการ District Grant และ Global Grant

เอกสารเเนบ