ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


หัวข้อ ::

“ ภาพลักษณ์ดี รักษาทุกโรค ” ห้องเรียนโรตารี 3330 - Rotary 3330 Classroom วันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 เวลา 19:00 น.-20:00 น. วันที่โพสต์: 2021-06-07


รายละเอียด / กิจกรรม ::


วิทยากร : อผภ.นพ.สงวน คุณาพร
MC ชาย : อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย์

https://www.youtube.com/watch?v=X6VdeupjL_g

เอกสารเเนบ