ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ  นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี  เป็นตัวแทนสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ร่วมกับนายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี วันที่ 2022-11-25

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 และส.ส.กุลวลี นพอมรบดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขต1 จังหวัดราชบุรี  ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนพิการ 2 ครอบครัว ครอบครัวนายสงัด ขาวเจริญ (พิการทางการเคลื่อนไหว) และครอบครัวนายอมรพงษ์ ยศพรเลิศล้ำ (พิการทางการเคลื่อนไหว) ในตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือทั้ง 2 ครอบครัว ทางศูนย์บริการคนพิการได้มอบบัตรคนพิการให้ทั้ง 2 ราย โดยทางนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการและจัดซ่อมบ้านให้ พร้อมติดตามความเป็นอยู่เพื่อช่วยเหลือต่อไป

เอกสารเเนบ ::