ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


*** ภายใน 30 มิ.ย. 2565 *** # สำหรับสโมสรโรทาแรคท์ กรุณารายงานชื่อ Club Officers 2021-2022  (ปี 2564-2565) Club Officers 2022-2023  (ปี 2565-2566) 7 ตำแหน่ง พร้อมสร้างบัญชี My Rotary แต่ละตำแหน่ง  วันที่ 2022-06-02

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::


ได้แก่
1) นายกสโมสรโรทาแรคท์
2) เลขานุการ
3) เหรัญญิก
4) ประธานมูลนิธิสโมสร
5) ประธานภาพลักษณ์สาธารณะ
6) ประธานสมาชิกภาพ
7) ประธานบำเพ็ญประโยชน์
_____________
# ข้อมูลสมาชิกโรทาแรคท์ 
จะถูกเรียกเก็บค่าบำรุงโรตารีสากล ปีละ 1 ครั้ง 
ตามใบแจ้งหนี้ เดือนมกราคม 2566

 

เอกสารเเนบ ::