ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


เรียนท่านนายกสโมสรโรตารีทุกสโมสร วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. ขอเชิญนายกสโมสรโรทาแรคท์และเลขานุการสโมสร เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ 2021-11-06

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::