ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันที่ 21 พ.ย. 62 อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์และ นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ เยี่ยมบ้าน YE.SIRIN ,Kylian นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส มาอยู่สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-21

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::