สถิติ / Rotary District 3330 statistics


ที่ ชื่องานประชุม วันที่จัดงาน สถานที่ เจ้าภาพ ลงทะเบียน จำนวนสโมสร เปอร์เซ็นต์
1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563 02/11/2019 โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 216 ท่าน 48 สโมสร 46.60 %
2 อบรมมูลนิธิโรตารี ผู้ฝึกอบรมสโมสร และ ภาพลักษณ์ 03/08/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 297 ท่าน 96 สโมสร 93.20 %
3 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563 10/05/2019 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สโมสรโรตารีทับเที่ยง 766 ท่าน 102 สโมสร 99.03 %
4 DC การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562 29/03/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ผชภ.พิชัย นันทชัยพร สโมสรโรตารีราชบุรี 558 ท่าน 98 สโมสร 95.15 %
5 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562 26/01/2019 โรงแรมพีลูส 293 ท่าน 49 สโมสร 47.57 %
6 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2561-2562 10/11/2018 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 282 ท่าน 60 สโมสร 58.25 %
7 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร 04/08/2018 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม - 316 ท่าน 93 สโมสร 90.29 %
8 การอบรมประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562 27/04/2018 โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 752 ท่าน 101 สโมสร 98.06 %
9 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 2 ปี 2560-2561 27/01/2018 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 309 ท่าน 45 สโมสร 43.69 %
10 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561 11/11/2017 โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท, อ.เมือง, จ.กระบี่ 210 ท่าน 43 สโมสร 41.75 %
11 ครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล 07/04/2017 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 703 ท่าน 93 สโมสร 90.29 %
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่2 และงานคืนแห่งเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ปี 2559-2560 21/01/2017 โรงแรมพีลูส โฮเทล สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 274 ท่าน 49 สโมสร 47.57 %
13 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี 2559-2560 พื้นที่ 1-15 05/11/2016 โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท 222 ท่าน 43 สโมสร 41.75 %
14 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร 20/08/2016 โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี สโมสรโรตารีหัวหิน 324 ท่าน 92 สโมสร 89.32 %
15 การอบรมภาคประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2559-2560 06/05/2016 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 830 ท่าน 98 สโมสร 95.15 %
16 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 7-14 และพื้นที่30 31/10/2015 ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรีฯ 159 ท่าน 26 สโมสร 25.24 %
17 การสัมมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330 08/08/2015 โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ สโมสรประจวบคีรีขันธ์ 249 ท่าน 83 สโมสร 80.58 %
18 การอบรมภาค ประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2558-2559 08/05/2015 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 696 ท่าน 84 สโมสร 81.55 %