เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด วันที่
1 โครงการความปลอดภัยทางถนนที่ภาค 3330 โรตารีสากลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดต่างๆและมูลนิธิ Safer Road Foundation, United Kingdom 2020-02-01
2 นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-01
3 Theme Logo Rotary 2020-2021(THAI) อย่างเป็นทางการจากศูนย์โรตารีประเทศไทย 2020-01-31
4 Theme Logo Rotary 2020-2021(ENG) อย่างเป็นทางการจากศูนย์โรตารีประเทศไทย 2020-01-31
5 การสร้างบัญชี My Rotary 2019-12-12
6 Basic Rotary, 29 September 2019 2019-09-30
7 FiveYearHistory1920 2019-09-06
8 ClubsInDistrict3Sep19 2019-09-06
9 Basic Rotary, 21 July 2019 2019-08-10
10 Basic Rotary, 29 September 2019 2019-09-30
11 how_to_remove_member_th 2019-09-12
12 how_to_add_member_th 2019-09-12
13 คู่มือจัดการข้อมูลสโมสร-สมาชิก 3330 2019-08-24
14 แปลงภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย ในมือถือ Android เว็บ Google Chrome เพื่อเข้าเว็บ Rotary 2019-08-23
15 การใช้ Google Chrome บน PC กับเว็บไซต์ไซต์โรตารีสากล แปลเป็นภาษาไทยทั้งเว็บ 2019-08-23
16 คำศัพท์โรตารี 2557 2019-08-14
17 **ใหม่ ** ธรรมนูญของสโมสรโรตารี ฉบับภาษาไทย กรกฎาคม 2562 2019-08-09
18 นิตยสารฯ ฉบับ ก.ค.-ส.ค.62 อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 2019-08-07
19 แบบฟอร์มการขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant 2019-07-20
20 สโมสรที่มีคุณสมบัติ Club Qualification 2019-07-20
21 Host Family Training 2019-2020 2019-07-13
22 Sexual Abuse&Harassment-TH 2019-07-13
23 Inbound&Outbound2019-2020 2019-07-13
24 Host Family&Counselor Orientation2019 2019-07-13
25 จำนวนสมาชิกภาพ โรตารีภาค 3330 @1 ก.ค.62-10 ก.ค.62 โดย อผภ.สงวน คุณาพร 2019-07-10
26 ตัวอย่างงบการเงินรายไตรมาส ปี 2561-62 2019-05-25
27 ตัวอย่างกระดาษทำการงบการเงินปี 2561-2562 2019-05-25
28 ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ ปี 2562-63 2019-05-25
29 Secretary & Treasurer session 1 & 2 2019-05-25
30 เหรัญญิกสโมสร 2019-01-31
31 คู่มือนายกสโมสรฉบับใหม่ 2019-22 ภาษาอังกฤษ 2019-01-31
32 คู่มือผู้นำสโมสรของท่าน นายก ปี 2019-22 2019-01-31
33 เลขานุการสโมสร 2019-01-31
34 คณะกรรมการสมาชิกภาพ 2019-01-31
35 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 2019-01-31
36 คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ 2019-01-31
37 คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร 2019-01-31
38 คณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 2019-01-31
39 Ryla สมุทรปราการ 2018 2018-09-25
40 ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant 2018-09-19
41 แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_District Grant Payee Form 2018-09-19
42 District Grant Record DG 1977025 (ENGTHA) 2018-09-19
43 คำอธิบายใน Rotary Club Central 2018-09-01
44 Rotary Club Central 2018-09-01
45 การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 2018-08-08
46 Cove_D3330 RI 2018 - 2019 2018-06-13
47 สมาชิกแต่ละสโมสร ณ กรกฎาคม - มีนาคม 2561 2018-04-23
48 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงตามพื้นที่) 2018-04-23
49 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2 2018-04-23
50 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2018-04-23
51 รายงานมติการประชุมผู้แทนสโมสร (Electors) 2018-04-17
52 7April2018MembershipDevelopment BlackTheme 2018-04-09
53 นิตยสารโรตารีประเทศไทยภาค 3330 2017-12-15
54 รายการเอกสารแนบDistrict Grant.doc 2017-08-31
55 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค ฉบับภาษาไทย.docx 2017-08-31
56 แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาคฉบับภาษาไทย.doc 2017-08-31
57 การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .doc 2017-08-21
58 การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .PDF 2017-08-21
59 constitution_club_en 2017-08-17
60 bylaws_club_en (1) 2017-08-17
61 2016_club-constitution_th_final_816(616)ไทย (1) 2017-08-17
62 Club_bylaws_th-816 2017-08-17
63 หน้า 45-47 การวางแผนกลยุทธ์สโมสร ปี 2560-2561 2017-08-17
64 หน้า 48-50 Club Strategic Plan Year2017-18 2017-08-17
65 สัมมนามูลนิธิการใช้เงิน DDF 2016-17 2017-08-07
66 รายงานการใช้เงิน DDF 2016-17 2017-08-07
67 กำหนดการเยี่ยมสโมสร ปี 2017 - 2018 - Revised 8 Jul 2017 2017-07-26
68 การเตรียมการต้อนรับ ผวภ.เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 2017-07-26
69 Preparation for DG's official visit 2017-07-26
70 S2_ Public Image and Membership 2017-07-14
71 s1_Innovation Ways to Strengthen Clubs 2017-07-14
72 Membership Goals 2017-2018 2017-07-14
73 MEMBERSHIP ASSESSMENT TOOLS 2017-07-14
74 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
75 Membership session 2 2017-07-14
76 Membership session 1 2017-07-14
77 Session 3 Case Study (5) 2017-07-14
78 Club Admins session 2 2017-07-14
79 Club Admins session 1 2017-07-14
80 TRF session 2 2017-07-14
81 TRF session 1 2017-07-14
82 Session 3 Case Study (4) 2017-07-14
83 Session 3 Case Study (3) 2017-07-14
84 Service Project session 2 2017-07-14
85 Service project session 1 2017-07-14
86 Session 3 Case Study (2).pptx 2017-07-14
87 Session 2 Leadership 2017-07-14
88 Session 1 Public Speaking 2017-07-14
89 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
90 Public Relations session 2 2017-07-14
91 Public Relations session 1 2017-07-14
92 Session 3 Case Study 2017-07-14
93 Secretary session 1 & 2 2017-07-14
94 Session 3 Case Study 2017-07-14
95 Service Project session 2 2017-07-14
96 Service project session 1 2017-07-14
97 Session 4 2017-07-14
98 club Strategic plan 2017-07-14
99 Your action Plan - session 1 2017-07-14
100 กรณีศึกษา ห้องสมาชิกภาพสโมสร 2017-07-14
101 กรณีศึกษา ห้องเลขานุการสโมสร 2017-07-14
102 กรณีศึกษา ห้องมูลนิธิสโมสร 2017-07-14
103 กรณีศึกษา ห้องภาพลักษณ์สาธารณะสโมสร 2017-07-14
104 กรณีศึกษา ห้องโครงการบำเพ็ญประโยชน์สโมสร 2017-07-14
105 กรณีศึกษา ห้องชนรุ่นใหม่สโมสร 2017-07-14
106 กรณีศึกษา ห้องนายกสโมสร 2017-07-14
107 กรณีศึกษา ห้องบริหารจัดการสโมสร 2017-07-14
108 Case Study for Foundation 2017-07-14
109 Case Study for Membership 2017-07-14
110 Case Study for Public Images 2017-07-14
111 Case Study for Service Project 2017-07-14
112 Action plan in Thai 2017-07-14
113 Case Study for Club President & Secretart & Treasurer & Club Admin. 2017-07-14
114 Action plan in English (1) 2017-07-14
115 Worksheet การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์ 2017-07-14
116 การสํารวจสมาชิกภาพใน 25 นาที 2017-07-14
117 แผนสมาชิกภาพ 2017-07-14
118 Session 1 responsibility (5) 2017-07-14
119 Session 3 Case Study (3) 2017-07-14
120 Session 1 responsibility (4) 2017-07-14
121 Session 3 Case Study (2) 2017-07-14
122 session 1 responsibility (3) 2017-07-14
123 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
124 Revised PPT for Session 1 - Responsabilities 2017-07-14
125 session 2 Developing Goals 2017-07-14
126 Action plan 2017-07-14
127 session 1 responsibility 2017-07-14
128 Session 3 Case Study 2017-07-14
129 โปรแกรมการสนเทศสมาชิกใหม่ (Slide Presentation) 2017-06-12
130 โปรแกรมสนเทศสมาชิกคาดหวัง (Slide Presentation) 2017-06-12
131 การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Slide Presentation) 2017-06-12
132 Treasurer session 2 (20 May 2017) 2017-06-10
133 ใบสำคัญรับ-จ่าย 2017-06-10
134 Secretary session 1 (20 May 2017) 2017-06-10
135 ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ 2017-06-10
136 ตัวอย่างงบการเงินปี 2558-2559 2017-06-10
137 งบการเงินและแผนงาน 2017-06-10
138 งบการเงิน ต.ค.-ธ.ค. 2017-06-10
139 แนวทางการยกย่องให้รางวัลแก่สมาชิกและสโมสร ภาค 3330 ปี 2560-2561 2017-05-02
140 District Planing Guide, Zone 6B, 2017-2018 2017-03-20
141 District Award 2017-2018 2017-03-20
142 สารผู้ว่าการภาค ฉ.8 กุมภาพันธ์ 2560 2017-03-16
143 Strong & Vibrant Club 2017-03-03
144 ROTARY PUBLIC IMAGE_chairat 2017-03-03
145 Foundation and service project 2017-03-03
146 การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) เข้าร่วมประชุม 2017-03-02
147 Know Your Resources 2017-02-20
148 Supporting Clubs 2017-02-20
149 Organizing committee 2017-02-20
150 บทสรุปของการสัมมนา 2017-02-20
151 How to Talk About Rotary 2017-02-20
152 District Goal Setting 2017-02-20
153 District Committee Responsibilities 2017-02-20
154 Assistant Governor Responsibilities 2017-02-20
155 Rotary citation 2017-02-20
156 District Planing Guide 2017-02-20
157 Strengthening Your Membership 2017-01-28
158 Rotary Club Health Check 2017-01-28
159 Membership Resources Overview 2017-01-28
160 Membership Assessment Tools 2017-01-28
161 Introducing New Members to Rotary 2017-01-28
162 How to Use the Program Participants and Alumni Report 2017-01-28
163 Creating positive experience prospective members 2017-01-28
164 Alumni Engagement Strategies 2017-01-28
165 District Alumni Chair Guide 2017-01-28
166 2018 Visa Information 2017-01-28
167 2017 Visa Information 2017-01-28
168 2017 Convention Registration Form 2017-01-28
169 2017 Convention Housing Form 2017-01-28
170 2017 Convention Brochure 2017-01-28
171 Youth Exchange Handbook 2017-01-28
172 Visual Identity Guidelines_Young Leaders 2017-01-28
173 Support Your Rotaract Club 2017-01-28
174 Support Your Interact Club 2017-01-28
175 Statement of Policy Relating to Rotaract by Board of Directors of Rotary International 2017-01-28
176 Statement of Policy Relating to Interact by Board of Directors of Rotary International 2017-01-28
177 RYLA Handbook 2017-01-28
178 Rotary Code Of Policies Youth Travel Excerpts Reference 2017-01-28
179 Rotary Youth Protection Guide 2017-01-28
180 Rotaract Handbook 2017-01-28
181 Interact Guide for Rotary Club Sponsors and Advisers 2017-01-28
182 Interact and Rotaract_Sponsorship and Co-Sponsorship 2017-01-28
183 How to Update Rotaract and Interact Club Information 2017-01-28
184 How To Run District Rotaract and Interact Activity Reports 2017-01-28
185 How to Pay the Rotaract Club Certification Fee 2017-01-28
186 Guide For District Rotaract Representatives 2017-01-28
187 Rotary Service Connections Flyer 2017-01-28
188 Rotary Fellowships Flyer 2017-01-28
189 Rotary Community Corps (RCC) Brochure 2017-01-28
190 Rotarian Action Groups Flyer 2017-01-28
191 Fact Sheet Rotary Peace Corps 2017-01-28
192 Fact Sheet Rotary and The Global FoodBanking Network 2017-01-28
193 Fact Sheet Rotary and The Dollywood Foundation’s Dolly Parton Imagination Library 2017-01-28
194 Fact Sheet Rotary and ShelterBox 2017-01-28
195 Economic And Community Development Project Strategies 2017-01-28
196 Community Assessment Tools 2017-01-28
197 Basic Education And Literacy Project Strategies 2017-01-28
198 Your Rotary Legacy 2017-01-28
199 The Rotary Foundation Contribution Form 2017-01-28
200 Paul Harris Society 2017-01-28
201 Foundation recognition points fact sheet 2017-01-28
202 Areas of Focus Policy Statements 2017-01-28
203 A GUIDE TO GLOBAL GRANTS 2017-01-28
204 กำหนดการอบรมทีมงานภาค 60-61 2017-01-27
205 สิ่งที่ต้องจัดหาในการอบรมภาค 2017-01-23
206 ข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมอบรมทีมงานภาคปี60-61 2017-01-23
207 Translated DTTS Meeting Agenda (2017-18) 2017-01-23
208 วิธีปรับปรุงข้อมูลของโรทาแรคท์ 2016-10-10
209 วิวัฒนาการของโปลิโอ 2016-08-23
210 Revolution of Polio 2016-08-23
211 WELCOME TO TRAIN THE TRAINER! 2016-08-23
212 FUNDRAISING and RECOGNITION 2016-08-23
213 FUNDRAISING and RECOGNITION 2016-08-23
214 การให้ทุน และการยกย่อง 2016-08-23
215 District international service chair 2016-08-23
216 STEWARDSHIP & FINANCIAL MANAGEMENT 2016-08-23
217 END POLIO FOREVER NOW (ไทย) 2016-08-23
218 END POLIO FOREVER NOW 2016-08-23
219 STEWARDSHIP AND QUALIFICATION 2016-08-23
220 การดูแลกองทุนและการมีคุณสมบัติ 2016-08-23
221 FOUNDATION FUNDING AND THE SHARE SYSTEM 2016-08-23
222 ROTARY PEACE CENTERS 2016-08-23
223 ภาพรวมของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 59-60 2016-08-23
224 การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี+แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 2016-08-05
225 แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงภาค 2559-2560 2016-07-29
226 How to remove member 2016-07-28
227 How to pay club invoice 2016-07-28
228 How to edit member information 2016-07-28
229 How to create my rotary account 2016-07-28
230 How to add member 2016-07-28
231 How to add club officer 2016-07-28
232 แบบฟอร์ม Rotary Club Central 2016-07-28
233 ใบลงทะเบียนและการจองโรงแรมการอบรมมูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรมสโมสร 2016-07-14
234 กำหนดการและใบสมัครอบรมเจ้าหน้าที่บอินเตอร์แรคท์และโรตาแรคท์ของสร.พื้นที่ 16-30 ในวันที่ 9 กค.59 ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี 2016-06-09
235 User manual : Website International District 3330 (Eng) 2015-09-25
236 คู่มือการใช้งาน : เว็บไซต์ภาค 3330 (ไทย) 2015-09-25
237 แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับShowcaseบนเว๊ปRI 2015-08-21
238 เป็นสโมสรที่ตื่นตัวเสมอ แผนผู้นำสโมสรของท่าน 2015-05-22
239 โครงสร้างของเรา 2015-05-22
240 อุปถัมภ์โรทาแรคท์ 2015-05-22
241 อุปถัมภ์อินเตอร์แรคท์ 2015-05-22
242 ประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) 2015-05-15
243 ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี 2015-05-14
244 ธรรมนูญสโมสร 2015-05-14
245 แผนผู้นำสโมสร 2015-05-14
246 คำศัพท์ Rotary 2015-01-24
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 28/10/62