เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด วันที่
1 how_to_remove_member_th 2019-09-12
2 how_to_add_member_th 2019-09-12
3 คู่มือจัดการข้อมูลสโมสร-สมาชิก 3330 2019-08-24
4 แปลงภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย ในมือถือ Android เว็บ Google Chrome เพื่อเข้าเว็บ Rotary 2019-08-23
5 การใช้ Google Chrome บน PC กับเว็บไซต์ไซต์โรตารีสากล แปลเป็นภาษาไทยทั้งเว็บ 2019-08-23
6 คำศัพท์โรตารี 2557 2019-08-14
7 **ใหม่ ** ธรรมนูญของสโมสรโรตารี ฉบับภาษาไทย กรกฎาคม 2562 2019-08-09
8 นิตยสารฯ ฉบับ ก.ค.-ส.ค.62 อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 2019-08-07
9 แบบฟอร์มการขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant 2019-07-20
10 สโมสรที่มีคุณสมบัติ Club Qualification 2019-07-20
11 Host Family Training 2019-2020 2019-07-13
12 Sexual Abuse&Harassment-TH 2019-07-13
13 Inbound&Outbound2019-2020 2019-07-13
14 Host Family&Counselor Orientation2019 2019-07-13
15 จำนวนสมาชิกภาพ โรตารีภาค 3330 @1 ก.ค.62-10 ก.ค.62 โดย อผภ.สงวน คุณาพร 2019-07-10
16 ตัวอย่างงบการเงินรายไตรมาส ปี 2561-62 2019-05-25
17 ตัวอย่างกระดาษทำการงบการเงินปี 2561-2562 2019-05-25
18 ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ ปี 2562-63 2019-05-25
19 Secretary & Treasurer session 1 & 2 2019-05-25
20 เหรัญญิกสโมสร 2019-01-31
21 คู่มือนายกสโมสรฉบับใหม่ 2019-22 ภาษาอังกฤษ 2019-01-31
22 คู่มือผู้นำสโมสรของท่าน นายก ปี 2019-22 2019-01-31
23 เลขานุการสโมสร 2019-01-31
24 คณะกรรมการสมาชิกภาพ 2019-01-31
25 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 2019-01-31
26 คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ 2019-01-31
27 คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร 2019-01-31
28 คณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 2019-01-31
29 Ryla สมุทรปราการ 2018 2018-09-25
30 ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant 2018-09-19
31 แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_District Grant Payee Form 2018-09-19
32 District Grant Record DG 1977025 (ENGTHA) 2018-09-19
33 คำอธิบายใน Rotary Club Central 2018-09-01
34 Rotary Club Central 2018-09-01
35 การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 2018-08-08
36 Cove_D3330 RI 2018 - 2019 2018-06-13
37 ทำเนียบภาค 3330 ปี 2561 - 2562 2018-06-13
38 สมาชิกแต่ละสโมสร ณ กรกฎาคม - มีนาคม 2561 2018-04-23
39 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงตามพื้นที่) 2018-04-23
40 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2 2018-04-23
41 จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2018-04-23
42 รายงานมติการประชุมผู้แทนสโมสร (Electors) 2018-04-17
43 7April2018MembershipDevelopment BlackTheme 2018-04-09
44 นิตยสารโรตารีประเทศไทยภาค 3330 2017-12-15
45 รายการเอกสารแนบDistrict Grant.doc 2017-08-31
46 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค ฉบับภาษาไทย.docx 2017-08-31
47 แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาคฉบับภาษาไทย.doc 2017-08-31
48 การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .doc 2017-08-21
49 การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .PDF 2017-08-21
50 constitution_club_en 2017-08-17
51 bylaws_club_en (1) 2017-08-17
52 2016_club-constitution_th_final_816(616)ไทย (1) 2017-08-17
53 Club_bylaws_th-816 2017-08-17
54 หน้า 45-47 การวางแผนกลยุทธ์สโมสร ปี 2560-2561 2017-08-17
55 หน้า 48-50 Club Strategic Plan Year2017-18 2017-08-17
56 สัมมนามูลนิธิการใช้เงิน DDF 2016-17 2017-08-07
57 รายงานการใช้เงิน DDF 2016-17 2017-08-07
58 กำหนดการเยี่ยมสโมสร ปี 2017 - 2018 - Revised 8 Jul 2017 2017-07-26
59 การเตรียมการต้อนรับ ผวภ.เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 2017-07-26
60 Preparation for DG's official visit 2017-07-26
61 S2_ Public Image and Membership 2017-07-14
62 s1_Innovation Ways to Strengthen Clubs 2017-07-14
63 Membership Goals 2017-2018 2017-07-14
64 MEMBERSHIP ASSESSMENT TOOLS 2017-07-14
65 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
66 Membership session 2 2017-07-14
67 Membership session 1 2017-07-14
68 Session 3 Case Study (5) 2017-07-14
69 Club Admins session 2 2017-07-14
70 Club Admins session 1 2017-07-14
71 TRF session 2 2017-07-14
72 TRF session 1 2017-07-14
73 Session 3 Case Study (4) 2017-07-14
74 Session 3 Case Study (3) 2017-07-14
75 Service Project session 2 2017-07-14
76 Service project session 1 2017-07-14
77 Session 3 Case Study (2).pptx 2017-07-14
78 Session 2 Leadership 2017-07-14
79 Session 1 Public Speaking 2017-07-14
80 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
81 Public Relations session 2 2017-07-14
82 Public Relations session 1 2017-07-14
83 Session 3 Case Study 2017-07-14
84 Secretary session 1 & 2 2017-07-14
85 Session 3 Case Study 2017-07-14
86 Service Project session 2 2017-07-14
87 Service project session 1 2017-07-14
88 Session 4 2017-07-14
89 club Strategic plan 2017-07-14
90 Your action Plan - session 1 2017-07-14
91 กรณีศึกษา ห้องสมาชิกภาพสโมสร 2017-07-14
92 กรณีศึกษา ห้องเลขานุการสโมสร 2017-07-14
93 กรณีศึกษา ห้องมูลนิธิสโมสร 2017-07-14
94 กรณีศึกษา ห้องภาพลักษณ์สาธารณะสโมสร 2017-07-14
95 กรณีศึกษา ห้องโครงการบำเพ็ญประโยชน์สโมสร 2017-07-14
96 กรณีศึกษา ห้องชนรุ่นใหม่สโมสร 2017-07-14
97 กรณีศึกษา ห้องนายกสโมสร 2017-07-14
98 กรณีศึกษา ห้องบริหารจัดการสโมสร 2017-07-14
99 Case Study for Foundation 2017-07-14
100 Case Study for Membership 2017-07-14
101 Case Study for Public Images 2017-07-14
102 Case Study for Service Project 2017-07-14
103 Action plan in Thai 2017-07-14
104 Case Study for Club President & Secretart & Treasurer & Club Admin. 2017-07-14
105 Action plan in English (1) 2017-07-14
106 Worksheet การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์ 2017-07-14
107 การสํารวจสมาชิกภาพใน 25 นาที 2017-07-14
108 แผนสมาชิกภาพ 2017-07-14
109 Session 1 responsibility (5) 2017-07-14
110 Session 3 Case Study (3) 2017-07-14
111 Session 1 responsibility (4) 2017-07-14
112 Session 3 Case Study (2) 2017-07-14
113 session 1 responsibility (3) 2017-07-14
114 Session 3 Case Study (1) 2017-07-14
115 Revised PPT for Session 1 - Responsabilities 2017-07-14
116 session 2 Developing Goals 2017-07-14
117 Action plan 2017-07-14
118 session 1 responsibility 2017-07-14
119 Session 3 Case Study 2017-07-14
120 โปรแกรมการสนเทศสมาชิกใหม่ (Slide Presentation) 2017-06-12
121 โปรแกรมสนเทศสมาชิกคาดหวัง (Slide Presentation) 2017-06-12
122 การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Slide Presentation) 2017-06-12
123 Treasurer session 2 (20 May 2017) 2017-06-10
124 ใบสำคัญรับ-จ่าย 2017-06-10
125 Secretary session 1 (20 May 2017) 2017-06-10
126 ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ 2017-06-10
127 ตัวอย่างงบการเงินปี 2558-2559 2017-06-10
128 งบการเงินและแผนงาน 2017-06-10
129 งบการเงิน ต.ค.-ธ.ค. 2017-06-10
130 ทำเนียบภาค 2017-2018 2017-06-05
131 แนวทางการยกย่องให้รางวัลแก่สมาชิกและสโมสร ภาค 3330 ปี 2560-2561 2017-05-02
132 District Planing Guide, Zone 6B, 2017-2018 2017-03-20
133 District Award 2017-2018 2017-03-20
134 สารผู้ว่าการภาค ฉ.8 กุมภาพันธ์ 2560 2017-03-16
135 Strong & Vibrant Club 2017-03-03
136 ROTARY PUBLIC IMAGE_chairat 2017-03-03
137 Foundation and service project 2017-03-03
138 การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) เข้าร่วมประชุม 2017-03-02
139 Know Your Resources 2017-02-20
140 Supporting Clubs 2017-02-20
141 Organizing committee 2017-02-20
142 บทสรุปของการสัมมนา 2017-02-20
143 How to Talk About Rotary 2017-02-20
144 District Goal Setting 2017-02-20
145 District Committee Responsibilities 2017-02-20
146 Assistant Governor Responsibilities 2017-02-20
147 Rotary citation 2017-02-20
148 District Planing Guide 2017-02-20
149 Strengthening Your Membership 2017-01-28
150 Rotary Club Health Check 2017-01-28
151 Membership Resources Overview 2017-01-28
152 Membership Assessment Tools 2017-01-28
153 Introducing New Members to Rotary 2017-01-28
154 How to Use the Program Participants and Alumni Report 2017-01-28
155 Creating positive experience prospective members 2017-01-28
156 Alumni Engagement Strategies 2017-01-28
157 District Alumni Chair Guide 2017-01-28
158 2018 Visa Information 2017-01-28
159 2017 Visa Information 2017-01-28
160 2017 Convention Registration Form 2017-01-28
161 2017 Convention Housing Form 2017-01-28
162 2017 Convention Brochure 2017-01-28
163 Youth Exchange Handbook 2017-01-28
164 Visual Identity Guidelines_Young Leaders 2017-01-28
165 Support Your Rotaract Club 2017-01-28
166 Support Your Interact Club 2017-01-28
167 Statement of Policy Relating to Rotaract by Board of Directors of Rotary International 2017-01-28
168 Statement of Policy Relating to Interact by Board of Directors of Rotary International 2017-01-28
169 RYLA Handbook 2017-01-28
170 Rotary Code Of Policies Youth Travel Excerpts Reference 2017-01-28
171 Rotary Youth Protection Guide 2017-01-28
172 Rotaract Handbook 2017-01-28
173 Interact Guide for Rotary Club Sponsors and Advisers 2017-01-28
174 Interact and Rotaract_Sponsorship and Co-Sponsorship 2017-01-28
175 How to Update Rotaract and Interact Club Information 2017-01-28
176 How To Run District Rotaract and Interact Activity Reports 2017-01-28
177 How to Pay the Rotaract Club Certification Fee 2017-01-28
178 Guide For District Rotaract Representatives 2017-01-28
179 Rotary Service Connections Flyer 2017-01-28
180 Rotary Fellowships Flyer 2017-01-28
181 Rotary Community Corps (RCC) Brochure 2017-01-28
182 Rotarian Action Groups Flyer 2017-01-28
183 Fact Sheet Rotary Peace Corps 2017-01-28
184 Fact Sheet Rotary and The Global FoodBanking Network 2017-01-28
185 Fact Sheet Rotary and The Dollywood Foundation’s Dolly Parton Imagination Library 2017-01-28
186 Fact Sheet Rotary and ShelterBox 2017-01-28
187 Economic And Community Development Project Strategies 2017-01-28
188 Community Assessment Tools 2017-01-28
189 Basic Education And Literacy Project Strategies 2017-01-28
190 Your Rotary Legacy 2017-01-28
191 The Rotary Foundation Contribution Form 2017-01-28
192 Paul Harris Society 2017-01-28
193 Foundation recognition points fact sheet 2017-01-28
194 Areas of Focus Policy Statements 2017-01-28
195 A GUIDE TO GLOBAL GRANTS 2017-01-28
196 กำหนดการอบรมทีมงานภาค 60-61 2017-01-27
197 สิ่งที่ต้องจัดหาในการอบรมภาค 2017-01-23
198 ข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมอบรมทีมงานภาคปี60-61 2017-01-23
199 Translated DTTS Meeting Agenda (2017-18) 2017-01-23
200 วิธีปรับปรุงข้อมูลของโรทาแรคท์ 2016-10-10
201 วิวัฒนาการของโปลิโอ 2016-08-23
202 Revolution of Polio 2016-08-23
203 WELCOME TO TRAIN THE TRAINER! 2016-08-23
204 FUNDRAISING and RECOGNITION 2016-08-23
205 FUNDRAISING and RECOGNITION 2016-08-23
206 การให้ทุน และการยกย่อง 2016-08-23
207 District international service chair 2016-08-23
208 STEWARDSHIP & FINANCIAL MANAGEMENT 2016-08-23
209 END POLIO FOREVER NOW (ไทย) 2016-08-23
210 END POLIO FOREVER NOW 2016-08-23
211 STEWARDSHIP AND QUALIFICATION 2016-08-23
212 การดูแลกองทุนและการมีคุณสมบัติ 2016-08-23
213 FOUNDATION FUNDING AND THE SHARE SYSTEM 2016-08-23
214 ROTARY PEACE CENTERS 2016-08-23
215 ภาพรวมของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 59-60 2016-08-23
216 การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี+แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 2016-08-05
217 แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงภาค 2559-2560 2016-07-29
218 How to remove member 2016-07-28
219 How to pay club invoice 2016-07-28
220 How to edit member information 2016-07-28
221 How to create my rotary account 2016-07-28
222 How to add member 2016-07-28
223 How to add club officer 2016-07-28
224 แบบฟอร์ม Rotary Club Central 2016-07-28
225 ใบลงทะเบียนและการจองโรงแรมการอบรมมูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรมสโมสร 2016-07-14
226 กำหนดการและใบสมัครอบรมเจ้าหน้าที่บอินเตอร์แรคท์และโรตาแรคท์ของสร.พื้นที่ 16-30 ในวันที่ 9 กค.59 ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี 2016-06-09
227 ทำเนียบภาค59-60 2016-06-09
228 User manual : Website International District 3330 (Eng) 2015-09-25
229 คู่มือการใช้งาน : เว็บไซต์ภาค 3330 (ไทย) 2015-09-25
230 แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับShowcaseบนเว๊ปRI 2015-08-21
231 เป็นสโมสรที่ตื่นตัวเสมอ แผนผู้นำสโมสรของท่าน 2015-05-22
232 โครงสร้างของเรา 2015-05-22
233 อุปถัมภ์โรทาแรคท์ 2015-05-22
234 อุปถัมภ์อินเตอร์แรคท์ 2015-05-22
235 ประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) 2015-05-15
236 ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี 2015-05-14
237 ธรรมนูญสโมสร 2015-05-14
238 แผนผู้นำสโมสร 2015-05-14
239 คำศัพท์ Rotary 2015-01-24
240 ทำเนียบภาคหน้า 361-406 2019-06-01