คณะกรรมการ 2019-2020


รหัส 0

ชื่อ-สกุล /

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ พื้นที่ 31

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี /


รหัส 3150715

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ ธีระสานต์ / PDG. Somphop Thirasan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝึกอบรมภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 1598500

ชื่อ-สกุล อผภ. วรวุธ พงษ์วิทยภานุ / PDG. Voravut Pongvitayapanu

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 5253641

ชื่อ-สกุล อน. สุภาภรณ์ ศรีไสย / PP. Supaporn Srisai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ เลขานุการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 2440324

ชื่อ-สกุล อน. อธิวัฒน์ สุวรรณจินดา / PP. Athiwat Suwanchinda

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ การเงินภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 6657976

ชื่อ-สกุล ผวน. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ / DGN. Paikit Hoonpongsimanont

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 6062637

ชื่อ-สกุล นยก. อาภาฬฎี เลขะกุล / CP. Apaladee Lekhakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานกองบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 2545495

ชื่อ-สกุล อน. พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ / PP. Pichet Ruchirat

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายแปลเอกสาร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 5359384

ชื่อ-สกุล อผภ. พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา / PDG. Kanit Jamjuntra

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 5909028

ชื่อ-สกุล อน. สมพงษ์ อำไพพิพัฒน์กุล / PP. Sompong Ampaipipatkul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมการประชุมระดับภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สำโรง / Samrong


รหัส 6770723

ชื่อ-สกุล อน. วัลยา ยอดดนตรี / PP. Wallaya Yoddontree

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมการประชุมระดับภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 6475371

ชื่อ-สกุล อน. สุธรรม ว่องวีระ / PP. Sutham Wongveera

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchun


รหัส 6042423

ชื่อ-สกุล นยก. อรุณี อรุณกมล / CP. Arunee Arunkamol

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการสัมมนาเตรียมนายกรับเลือก

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครหาดใหญ่ / Nakhorn-Hatyai


รหัส 6463678

ชื่อ-สกุล อน. กำธร ปราณธนชัย / PP. Kamtorn Pranthanachai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมทีมงานภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี หัวหิน / Hua-Hin


รหัส 10403606

ชื่อ-สกุล รทร. สิรภัทร ไทรทองคำ / RTN. Sirapat Saithongkham

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ อบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์/สโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 & 31

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครศรีวีรไทย / Nakhonsri-Veerathai


รหัส 1992987

ชื่อ-สกุล อน. ประทีป แย้มเกตุ / PP. Prateep Yamkate

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์ และสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 6905362

ชื่อ-สกุล อน. เยาวรัตน์ จันทร์หุ่น / PP. Yaowarat Chanhun

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 1-15 และ 31

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 2379091

ชื่อ-สกุล อน. ธนศักดิ์ ธนศิลป์ / PP. Thanasak Thanasilp

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 16-30

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 6657976

ชื่อ-สกุล ผวน. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ / DGN. Paikit Hoonpongsimanont

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจำปี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 6621042

ชื่อ-สกุล นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ / CP. Benjawan Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค, ภาพลักษณ์สาธารณะภาค และผู้ฝึกอบรมสโมสร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทวารวดี / Thavaravadi


รหัส 1729125

ชื่อ-สกุล อน. บัญชา ถวัลย์วงศ์ศรี / PP. Buncha Tawanwongsri

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ภาคและการประกาศรางวัล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 0

ชื่อ-สกุล /

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี /


รหัส 8737560

ชื่อ-สกุล รทร. พงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ / RTN. Pongpat Shattayavinij

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดสนเทศโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระสมุทรเจดีย์ / Phrasamutjadee


รหัส 8252300

ชื่อ-สกุล อน. บุญชู แตงอ่อน / PP. Boonchu Taenjon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สองพี่น้อง / Songpeenong


รหัส 3265964

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / PDG. Dr.Peera Farmpiboon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 1493469

ชื่อ-สกุล อผภ. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ / PDG. MANIT WONGSURYRAT

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการรักษาสมาชิกภาพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 5359384

ชื่อ-สกุล อผภ. พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา / PDG. Kanit Jamjuntra

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการขยายสโมสรภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 6670427

ชื่อ-สกุล อน.ดร. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ / PP.Dr. Chao Temrak

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โพธิ์เสด็จ-นครศรี / Pohsadej-Nakornsri


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-เกาหลี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 6062637

ชื่อ-สกุล นยก. อาภาฬฎี เลขะกุล / CP. Apaladee Lekhakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 1918506

ชื่อ-สกุล อผภ. ธีระนันท์ วงศ์หล่อ / PDG. Theeranun Wonglaw

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 2442624

ชื่อ-สกุล อน. เอมม่า สุทธิสังข์ / PP. Emma J. Suitisang

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ฟิลิปปินส์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchun


รหัส 2116194

ชื่อ-สกุล อผภ. สงวน คุณาพร / PDG. Sanguan Kunaporn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย ภาค 3330

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 8738735

ชื่อ-สกุล อน. Gianni Battistini / PP. Gianni Battistini

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-สวิตเซอร์แลนด์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน / Royal_Hua-Hin


รหัส 5258024

ชื่อ-สกุล ผชภ. Alan Cooper / AG.

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน / Royal_Hua-Hin


รหัส 1838801

ชื่อ-สกุล อผภ. อรชร สายสีทอง / PDG. Orachorn Saisrithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 1598500

ชื่อ-สกุล อผภ. วรวุธ พงษ์วิทยภานุ / PDG. Voravut Pongvitayapanu

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีมูลนิธิโรตารีภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 1598545

ชื่อ-สกุล อน. สรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร / PP. Sunpetch Slisatakorn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการดูแลกองทุน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 1978037

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ / PDG. Thiansak Piyathamsiri

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พรหมเทพภูเก็ต / Promthep-Phuket


รหัส 5432287

ชื่อ-สกุล อน. Friedrich Fauma / PP. Friedrich Fauma

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารีและโรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ป่าตองบีช / Patong-Beach


รหัส 8253996

ชื่อ-สกุล อน. พัชรา พูลโภคผล / PP. Patchara Phulphokphol

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการทุนสันติภาพโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 2116194

ชื่อ-สกุล อผภ. สงวน คุณาพร / PDG. Sanguan Kunaporn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนน ภาค 3330 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 8263395

ชื่อ-สกุล รทร. ชูชาติ นิจวัฒนา / RTN. Chuchart Nijwattana

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนน ภาค 3330 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 1493471

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรไชย นิยม / PDG. THIANCHAI NIYOM

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ PHF Society

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 5101299

ชื่อ-สกุล อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ / PDG. Quanchai Laohaviraphab

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระประแดง / Phrapradaeng


รหัส 5458706

ชื่อ-สกุล ผชภ. สมชาย กมลพันธ์ทิพย์ / AG. Somchai Kamolpantip

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ARCH KLUMPH SOCIETY

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 5432395

ชื่อ-สกุล นย. Arnaud C.M.C Verstraete / P. Arnaud C.M.C C.M.C Verstraete

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ARCH KLUMPH SOCIETY

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ป่าตองบีช / Patong-Beach


รหัส 8288690

ชื่อ-สกุล อน. ผ่องศรี จันทร์แก้วมณี / PP. Phongsri Chankaewmanee

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนประจำปี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระสมุทรเจดีย์ / Phrasamutjadee


รหัส 8253831

ชื่อ-สกุล นยก. เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ / CP. Benjapun Ukris

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนประจำปี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 4100226

ชื่อ-สกุล นยก. วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี / CP. Valairat Sapkiree

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนถาวร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 1838798

ชื่อ-สกุล อน. วิทิต เอกวานิช / PP. Vitit Aikwanich

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนถาวร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ภูเก็ต / Phuket


รหัส 8010568

ชื่อ-สกุล ผชภ. ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ / AG. Takrit Budrungroge

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 6517579

ชื่อ-สกุล อน. นภาพร แย้มเกตุ / PP. Napapone Yamkate

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โปลิโอพลัส

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 6018994

ชื่อ-สกุล อน. ธนชานันท์ พัฒนาดี / PP. Tanachanan Pattanadee

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมและจัดกิจกรรม เพื่อโครงการโปลิโอ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ดอนตูม / Dontoom


รหัส 6305594

ชื่อ-สกุล อผช. ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ / PAG. Pranpiya Amornchaiyapitak

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ หาทุนเพื่อโครงการโปลิโอพลัส

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 1678607

ชื่อ-สกุล อผภ. ดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง / PDG. Dr.Ratmanee Tanyingyong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 8006013

ชื่อ-สกุล นยก. ประเสริฐ จันทร์พลงาม / CP. Prasert Chanpolngam

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กลุ่มมิตรภาพโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตะกั่วป่า / Takuapa


รหัส 2116191

ชื่อ-สกุล อน. วีระ หริจันทนะวงศ์ / PP. Weera Harichantanawong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 3293084

ชื่อ-สกุล อผภ. ยุทธกิจ มานะจิตต์ / PDG. Yuttakij Manajit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ เข้าประชุมและโปรแกรมของสโมสร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 8127254

ชื่อ-สกุล อน. ธิดา กวงเมี้ย / PP. Thida Kuangmia

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการสโมสรภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 6729163

ชื่อ-สกุล อน. ละออ จินดา / PP. La-Or Chinda

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โครงการบำเพ็ญประโยชน์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 5387789

ชื่อ-สกุล อน. สายพร อินทนินท์ / PP. Saiporn In-Thanin

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการชุมชนภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ท่าม่วง / Thamuang


รหัส 3471060

ชื่อ-สกุล อน. ชัชวาล เตละวาณิชย์ / PP. Chatchawal Telavanich

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการอาชีพภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 8701586

ชื่อ-สกุล อน. ยศกร เทพบุตร / PP. Yossakorn Teppabut

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ชุมชนโรตารีภาค RCC

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 6042423

ชื่อ-สกุล นยก. อรุณี อรุณกมล / CP. Arunee Arunkamol

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครหาดใหญ่ / Nakhorn-Hatyai


รหัส 6888784

ชื่อ-สกุล อน. สถาพร ชุ่มใจ / PP. Sathaporn Choomjai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายการสื่อสาร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ป่าเลไลยก์ / Pa-Laelai


รหัส 1493469

ชื่อ-สกุล อผภ. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ / PDG. MANIT WONGSURYRAT

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ เยาวชนแลกเปลี่ยนภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ เยาวชนแลกเปลี่ยนภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 6110128

ชื่อ-สกุล อน. สันทัด ลูกชาย / PP. Santhad Lookchai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA)

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปราณบุรี / Pranburi


รหัส 8459726

ชื่อ-สกุล อน. รัตนาพร เลารุจิราลัย / PP. Rattanaporn Laorujiralai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โรทาแรคท์ภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 8459079

ชื่อ-สกุล นย. ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ / P. Nathaphat Suchatkulwit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ รอินเทอร์แรคท์ภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เทพารักษ์ / Teparak


รหัส 8481956

ชื่อ-สกุล อน. รัชดา เทพนาวา / PP. Ratchada Thepnava

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ MY ROTARY ภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 6593842

ชื่อ-สกุล อน. ชวนณภค ศิริณภัค / PP. Chuannapuk Sirinapuk

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายไอที/เว็บไซต์ภาค 3330

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 0

ชื่อ-สกุล /

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี /