ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 2019-2020


รหัส 8288529

ชื่อ-สกุล อน. สิทธ์สวัสดิ์ พงศาวกุล / PP. Sitsawat Pongsawakul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 1

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เบตง / Betong


รหัส 6905383

ชื่อ-สกุล อน. กฤษฎ์ คงสีพุฒ / PP. Kris Kongsiput

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 2

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปัตตานี / Pattani


รหัส 6200058

ชื่อ-สกุล ผชภ. ผศ.กมลวรรณ เหมสุวรรณ์ / AG. Asst.Prof.Kamonwan Hemsuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 3

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สงขลานวมินทร์ / Songkhla_Nawamindra


รหัส 8518519

ชื่อ-สกุล ผชภ. นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ / AG. Nithikittikarn Hemsuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 4

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กาญจนวนิช-หาดใหญ่ / Karnjanavanit-Hatyai


รหัส 8142469

ชื่อ-สกุล อน. สุพัตรา ยอมเจริญ / PP. Suphattra Yomjaroen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 8130992

ชื่อ-สกุล อน. กมลทิพย์ ทองฤทธิ์ / PP. KAMOLTHIP THONGRIT

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 6

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 6464339

ชื่อ-สกุล อน. มณฑ์สิริ ณ นคร / PP. Monsiri Na Nakorn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 7

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 7015365

ชื่อ-สกุล ผชภ. วิชัย พงศ์ชัยสิริกุล / AG. Wichai Pongchaisirikul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 8

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 6995866

ชื่อ-สกุล อน. ปิยนุช อิสริยะวาณิช / PP. Piyanuch Isariyawanich

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 9

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ระนอง / Ranong


รหัส 5458525

ชื่อ-สกุล อน. จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์ / PP. Jirasak Phanthapluk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 10

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 6632359

ชื่อ-สกุล อน. นันทพงศ์ สำแดง / PP. NANTHAPONG SUMDANG

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 11

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช / Nakhon-Srithamarat


รหัส 2435043

ชื่อ-สกุล อน. นงเยาว์ เกตุแก้ว / PP. Nongyaw Kaetkaew

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 12

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครศรีวีรไทย / Nakhonsri-Veerathai


รหัส 0

ชื่อ-สกุล /

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 13

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี /


รหัส 8383763

ชื่อ-สกุล อน. จักรกริช ศรีภัทรา / PP. Chackkrit Sripattra

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 14

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สุราษฎร์ธานี / Suratthani


รหัส 8278244

ชื่อ-สกุล อน. สุชีรา ลิ้มตระกูล / PP. Sucheera Limtragul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 15

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ชุมพร / Chumphon


รหัส 6548988

ชื่อ-สกุล อน. อุมาพร โกวิทย์ศิริกุล / PP. Umaporn Kovitsirikul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 16

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปราณบุรี / Pranburi


รหัส 5627617

ชื่อ-สกุล อน. บรรเทิง นวมภักดี / PP. Banthonge Numpugdee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 17

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เพชรบุรี / Petchburi


รหัส 3471057

ชื่อ-สกุล อน. วีรธัช อรุณเจริญพรชัย / PP. Veerathat Aruncharoenpornchai

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 6517581

ชื่อ-สกุล ผชภ. ฉัตรนาถ เจียรวนนท์ / AG. Chattanat Chiaravanont

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 19

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 8290506

ชื่อ-สกุล อน. รุ่งโรจน์ ม่วงเผือก / PP. Rungroj Muangphunk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 20

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บ้านโป่ง / Ban-Pong


รหัส 6562272

ชื่อ-สกุล อน. สมดุลย์ อมรสิริพงศ์ / PP. Somdune Amornsiripong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 21

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระสมุทรเจดีย์ / Phrasamutjadee


รหัส 3197606

ชื่อ-สกุล อน. ไพโรจน์ สิริวรวิทย์ / PP. Pairoj Sirivoravit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 22

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปู่เจ้าสมิงพราย / Poochaosamingprai


รหัส 5714430

ชื่อ-สกุล อน. ถนอม ผาอุดร / PP. THANORM PHAUDOL

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 23

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางบ่อ / Bangbor


รหัส 5110059

ชื่อ-สกุล อน. ระหงษ์ แพรอัตถ์ / PP. Rahong Prae-Ut

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครปฐม / Nakornpathom


รหัส 5122095

ชื่อ-สกุล อน. ขนิษฐา เมธวัฒน์ธรากุล / PP. Kanitta Metwatarakul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 25

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางเลน / BangLen


รหัส 7032601

ชื่อ-สกุล อน. วสุวัสน์ แก้วจีราสิน / PP. Vasuvat Kaewjeerasin

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 26

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 6879257

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ / AG. Nutrinee Sinsub

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 27

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี อีคลับภาค 3330 / E-Club_of_District_3330


รหัส 8975251

ชื่อ-สกุล อน. อนุศักดิ์ บัวลังกา / PP. Anusak Bualungka

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 28

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลูกแก-กาญจนบุรี / Lukkae-Kanchanaburi


รหัส 8136645

ชื่อ-สกุล นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ / CP. Laddarat Tanratanawong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 29

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ / Suphannikar


รหัส 5753981

ชื่อ-สกุล อน.นพ. บุญชัย รัตนพงศ์เลขา / PP.Dr. Bunchai Rattanaphonglekha

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สองพี่น้อง / Songpeenong