ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

วันนี้วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายกสโมสรโรตารี ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภายใน (View:35)

วันที่โพส 21/11/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

วันนี้วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายกสโมสรโรตารี ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภายใน เพิ่มทักษะในการร้องเพลงและเสริมสร้างบุคลิก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป้าหมาย ให้เยาวชนรักสันติภาพในการดำรงชีวิต หลังจากปล่อยตัว สโมสรโรตารี่เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องการสนับสนุน โครงการ มอบเงินให้จำนวน 2,000 บาทเพื่อ สนับสนุนโครงการให้กับผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดนราธิวาส