ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตารีสนามจันทร์ปันน้ำใจ ให้ชุมชน ตู้ป้นสุข (View:9)

วันที่โพส 23/05/2020


ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


...นายกชุติภา จันทร์วงศ์...อดีตผู้ว่าการภาคดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง...อดีตนายก...นายกรับเลือก...สมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์...ชุมชนโรตารีสนามจันทร์...สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสนามจันทร์ ร่วมกันนำอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็นใส่ตู้ปันสุข ในโครงการ " โรตารีสนามจันทร์ปันน้ำใจ ให้ชุมชน " เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด 19 ณ ชุมชนคตกฤช หน้าร้านเสริมสวยอารีย์ (หน้าบ้านนายกชุติภา จันทร์วงศ์