ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

โครงการโกลเบิ้ล แกรนท์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ (View:859)

วันที่โพส 30/11/2019

รายละเอียด / กิจกรรม ::เรื่อง การป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อ มีรายนามผู้ร่วมโครงการดังนี้
ภาคโรตารี 3690 สโมสรโรตารีดองดูเชิน เกาหลีใต้
สโมสรโรตารีดองดูเชิน ซองจิ สโมสรโรตารีอินชอนวังคาง
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ศาลเจ้าพ่อทัพ
มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล มูลค่าโครงการ $ 92,750