ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการโกลเบิ้ล แกรนท์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ (View:16) วันที่ 30/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรมเรื่อง การป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อ มีรายนามผู้ร่วมโครงการดังนี้
ภาคโรตารี 3690 สโมสรโรตารีดองดูเชิน เกาหลีใต้
สโมสรโรตารีดองดูเชิน ซองจิ สโมสรโรตารีอินชอนวังคาง
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ศาลเจ้าพ่อทัพ
มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล มูลค่าโครงการ $ 92,750