ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

วันที่ 5 ส.ค. 60 นายกสโมสรโรตารีหัวหิน นำประธานมูลนิธิ และสมาชิกสโมสรโรตารีหัวหิน ไปร่วมการสัมมนา (View:477)

วันที่โพส 02/04/2018

รายละเอียด / กิจกรรม ::

วันที่ 5 ส.ค. 60 นายกสโมสรโรตารีหัวหิน นำประธานมูลนิธิ และสมาชิกสโมสรโรตารีหัวหิน ไปร่วมการสัมมนา

การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค 3330

การสัมมนาผู้อบรมสโมสรภาค 3330

การสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะ ภาค 3330

ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

เพื่อนำความรู้มาบำเพ็ญประโยชน์ภายในสโมสรได้อย่างมีศักยภาพ และประโยชน์สูงสุด