ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สร ปราณบุรี นำโดย นย อารมย์ ม่วงงาม เปิดประชุมหารือ เพื่อทำกิจกรรมตามเป้าหมายภาคบริจาค 100% (View:751)

วันที่โพส 06/07/2017

รายละเอียด / กิจกรรม ::

4 กรกฎาคม  2560   18.00  น

นย อารมย์  ม่วงงาม พร้อมคณะกรรมการฝ่าย หารือเพิ่มเติมรายการบริจาคเพื่อบรรลุเป้าหมายภาค ต่อไป