ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เสียสละร่วมแรงร่วมใจ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ไปด้วยดี

วันที่โพสต์ 2020-02-10

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


#PrayForKorat
ส่งกำลังใจไปโคราช

สกนธ์-สิรภัทรอื่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

เอกสารเเนบ