ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เสียสละร่วมแรงร่วมใจ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ไปด้วยดี วันที่โพสต์: 2020-02-10


รายละเอียด / กิจกรรม ::

#PrayForKorat
ส่งกำลังใจไปโคราช

สกนธ์-สิรภัทรอื่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

เอกสารเเนบ