ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

การอบรมทีมงานภาค 3330 โรตารีสากลปีบริหาร 2020 - 2021 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่โพสต์: 2020-02-05


รายละเอียด / กิจกรรม ::