ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีฉลองสารตราตั้งและพิธีสถาปนา คณะกรรมการบริหารก่อตั้ง สโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ล่องแก่งหนานมดแดง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่โพสต์ 2020-02-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เอกสารเเนบ