ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน​  ร่วมพิธีฉลองรับสารตราตั้ง และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดก่อตั้ง  สโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563      เวลา 17.00 น. สถานที่  ห้องประชุมปิรมิด ล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง (ชุดสูทสโมสร)

วันที่โพสต์ 2020-01-10

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เอกสารเเนบ