ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ขอความร่วมมือสโมสรอุปถัมภ์อินเทอร์แรคท์  ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ของ Interact Club ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 วันที่โพสต์: 2019-12-02


รายละเอียด / กิจกรรม ::


ได้ที่ https://my.rotary.org/en/report-your-interact-club-advisor

หากไม่ดำเนินการปรับปรุงภายในกำหนด ทางRI.อาจจะปรับสถานะสโมสรอินเทอร์แร็คท์ เป็นSuspended / Terminated

สโมสรใดที่ไม่ทราบ Interact club ID.ของตนเอง ให้สอบถามมาที่ไลน์ส่วนตัวประธานอินเทอร์แร็คท์ ภาค3330

เอกสารเเนบ