ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ขอต้อนรับ  “สโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด”  (Rotary Club of Muang Tonnam Cha-uat)  เข้าสู่ครอบครัวโรตารีภาค 3330  เป็นสโมสรลำดับที่ 103 จำนวนสมาชิกก่อตั้ง 20 ท่าน  วันที่โพสต์: 2019-11-22


รายละเอียด / กิจกรรม ::


โดย นายกก่อตั้งศุภัทรฌา เหมือนแก้ว

ขอขอบคุณ
อผภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา
อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์
นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว
อน.ประกฤษฎิ์ ทองอิ้ว และ
อน.รัชดา เทพนาวา 
ที่ช่วยสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรเมืองต้นน้ำชะอวด
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

เอกสารเเนบ