ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัคร กลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ (VTT) ที่ USA/Canada  ภาค 3330 เปิดรับสมัครหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 3 ท่านเดินทางไปอบรมเรียนรู้ระบบการสอนในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประมาณ 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2563

วันที่โพสต์ 2019-11-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


รับสมัคร กลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ (VTT) 
ที่ USA/Canada                                   

ภาค 3330 เปิดรับสมัครหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 3 ท่านเดินทางไปอบรมเรียนรู้ระบบการสอนในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประมาณ 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2563         ทางภาคจะรับผิดชอบค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปที่เมืองปลายทางประเทศสหรัฐอเมริกา และภาคที่นั่นจะรับผิดชอบในเรื่องที่พักกับสมาชิกโรตารีที่นั่น,ค่าอาหารและการเดินทางตลอดระยะเวลาการอบรม                                                    
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีมาก    
2.มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป                                      
3.มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางระยะไกลได้                                    

หัวหน้ากลุ่ม - ต้องเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีในภาค 3330 ถ้าเคยเป็นนายกสโมสรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                

สมาชิกกลุ่ม - ไม่เคยเป็นสมาชิกโรตารี แต่มีความสนใจในกิจกรรมของโรตารี                                              
สโมสรที่สนใจจะส่งผู้สมัคร ขอให้ส่งรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครทางอีเมลอย่างช้าภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มาที่                  อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ ประธานกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ (VTT)  [email protected]                    
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับเชิญให้มารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ที่ศูนย์โรตารีในประเทศไทยที่กรุงเทพฯช่วงวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562

ผู้ที่สนใจจะสมัคร หากมีข้อสงสัย  ขอให้ถามผมโดยตรงได้หรือจะถามในไลน์กลุ่มเพื่อให้ท่านอื่นๆได้ทราบด้วย  ในเบื้องต้นมีผู้ถามมา ซึ่งผมได้ตอบไปดังนี้        
- ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัคร เพียงเขียนแสดงความสนใจพร้อมแนบประวัติ,รูปถ่ายและรายละเอียดการศึกษาส่งอีเมลมาให้ผมได้เลย                            
- ผู้ที่สมัครสมาชิกกลุ่มเป็นเครือญาติกับสมาชิกโรตารีได้          
- ไม่จำกัดอายุ คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

เอกสารเเนบ