ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลภาพโครงการอบรมผู้นำเยาวชนไรล่า ( RYLA ) ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 62 ถึงช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 62

วันที่โพสต์ 2019-10-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


ประมวลภาพโครงการอบรมผู้นำเยาวชนไรล่า ( RYLA ) ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 62 ถึงช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 62  ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอกสารเเนบ