ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 กันยายน 2562 ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ร่วมกิจกรรมมอบศาลาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ร่วมกับชุมชนปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณสี่แยกบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช และเครือข่ายภาคประชาสังคม

วันที่โพสต์ 2019-10-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เอกสารเเนบ