ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


หัวข้อ ::

Rotary Opens opportunities ภาค 3330 โรตารีสากลขอยกย่อง..ผู้บริจาค ครบทุกท่าน วันที่โพสต์: 2020-11-07


รายละเอียด / กิจกรรม ::

Rotary Opens opportunities
ภาค 3330 โรตารีสากลขอยกย่อง..ผู้บริจาค ครบทุกท่าน 100% สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี พื้นที่ 19 ปีโรตารี 2563 ถึง 2564
 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี =20,000 USD
2. สมาชิก 60 ท่าน ร่วมบริจาคท่านละ 100 USD.(100%)
##รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 26,000 USD.
ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญ

เอกสารเเนบ