ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


หัวข้อ ::

4 ตค 2563 ผู้ว่าการภาค3330 โรตารีสากล เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ วันที่โพสต์: 2020-11-07


รายละเอียด / กิจกรรม ::

4 ตค 2563 
ผู้ว่าการภาค3330 โรตารีสากล
เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ
#Rotary opens opportunities
#Rotary at Work
#District 3330 Thailand
#สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี พื้นที่ 19Lady Club

เอกสารเเนบ